ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie i wdrożenie modułów niezbędnych do realizacji projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)” dla Centrum Medycznego „Eskulap” sp. z o.o. Kolejowa 19a, 47-400 Racibórz,

a w szczególności:

1) Dostawa licencji bezterminowej oprogramowania wraz z wdrożeniem i szkoleniem użytkowników:

 • Moduł Usługa Złożenie Deklaracji wyboru POZ (E-Deklaracje lub równoważne)
 • Moduł Zarządzanie Świadczeniami (E-Rejestracja/Zamawianie E-Recept lub równoważne)
 • Moduł Wizyta (E-Porada/E-Badania lub równoważne)
 • Moduł Diagnostyka (WMS RIS/ WMS PACS/ Integracja z Laboratorium HL7cda lub równoważne)
 • Moduł Generowanie raportów statystycznych i analitycznych (Statystyka PRO – przygotowanie wymaganych raportów lub równoważne)

Element logiczny aplikacji: Moduł aplikacji/usług

Nr i nazwa przypadku użycia Proces biznesowy, którego dotyczy przypadek użycia (PU)

1. Usługa Złożenie Deklaracji wyboru POZ
 • PU.1.1 Złożenie Deklaracji wyboru POZ
 • PU.1.2 Przyjęcie Deklaracji wyboru POZ
 • PU.1.3 Walidacja Deklaracji wyboru POZ
 • PU.1.4 Potwierdzenie Deklaracji wyboru POZ

2. Moduł Zarządzanie świadczeniami

 • PU.2.1 Utworzenie planu udzielania świadczeń (Personel medyczny)
 • PU.2.2 Wysłanie zaproszeń do Pacjentów (Personel medyczny)
 • PU.2.3 Utworzenie planu udzielania świadczeń (System Gabinetowy)
 • PU.2.4 Wysłanie zaproszeń do Pacjentów (System Gabinetowy)
 • PU.2.5 Tworzenie i modyfikacja grafików pracy
 • Personelu medycznego (Personel medyczny)
 • PU.2.6 Komunikacja Pacjenta z Placówką POZ (Pacjent)
 • PU.2.7 Komunikacja Pacjenta z Placówką POZ (Personel medyczny)
 • PU.2.8 Komunikacja Pacjenta z Placówką POZ (System Gabinetowy)
3. Moduł Wizyta
 • PU.3.1 Udzielenie świadczenia przez Personel medyczny (Pacjent)
 • PU.3.2 Udzielenie świadczenia przez Personel medyczny (Personel medyczny)
 • PU.3.3 Udzielenie świadczenia przez Personel medyczny (System Gabinetowy)
 • PU.3.4 Przeglądanie i wymiana EDM dla udzielonego świadczenia/Pacjenta (Personel medyczny)
 • PU.3.5 Utworzenie, przeglądanie i wymiana EDM dla udzielonego świadczenia/Pacjenta (System Gabinetowy)
 • PU.3.6 Teleporada (System Gabinetowy)
4. Moduł Diagnostyka
 • PU.4.1 Obsługa zleceń na badania laboratoryjne/diagnostyczne (Personel medyczny)
 • PU.4.2 Obsługa zleceń na badania laboratoryjne/diagnostyczne (System Gabinetowy)

6. Moduł Generowanie raportów statystycznych i analitycznych

 • PU.6.1 Generowanie raportów statystycznych i analitycznych (Personel medyczny)
 • PU.6.2 Generowanie raportów statystycznych i analitycznych (Administrator)
 • PU.6.3 Generowanie raportów statystycznych i analitycznych (System Gabinetowy)

Kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

 • 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, a w szczególności:
 • 48300000-1 – Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania
 • 48600000-4 – Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
 • 48700000-5 – Pakiety oprogramowania użytkowego

Dodatkowe wytyczne:

 1. Termin składania ofert: do 25.03.2023 r. Ofertę proszę wysłać na adres cmeskulap@gmail.com lub na adres Centrum Medyczne „Eskulap”, ul. Kolejowa 19a, 47-400 Racibórz
 2. Termin realizacji projektu: do 31.08.2023 r.
 3. Brak możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Centrum Medyczne „Eskulap” sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo.
 5. Kryterium wyboru: najniższa cena.
 6. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi 27.03.2023 r. i zostanie ogłoszone na stronie internetowej.
 7. Wdrożenie realizowane jest w ramach grantu Wdrożenie e-usług w placówkach POZ (POIS.11.03.00-00-0074/22) – Nabór nr 1/POZ2-REACT/2022 , szczegóły i wytyczne na stronie Fundusze Europejskie dla Zdrowia Nabór placówek (zdrowie.gov.pl)

.

Leave a reply