Witamy

Jesteśmy wielospecjalistyczną przychodnią lekarską, która mieści się w centrum miasta Raciborza, przy głównej ulicy biegnącej od dworca kolejowego i autobusowego.

Świadczenia udzielane są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, która ma do dyspozycji stale unowocześniany sprzęt medyczny. W naszych strukturach posiadamy liczne poradnie specjalistyczne, poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie stomatologiczne, poradnie medycyny pracy (w tym badań kierowców). Wykonujemy w szerokim zakresie badania laboratoryjne, a także badania diagnostyczne w poszczególnych poradniach.

Świadczymy także usługi dla prywatnych centrów medycznych – takich jak Medicover, LIM, Lux-Med, PZU, Allianz i wiele innych.

Naszym priorytetem jest, aby pacjent ze swoim problemem nie czuł się sam i żeby mógł rozwiązać ten problem w jak najkrótszym czasie.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

47-400 Racibórz, ul. Kolejowa 19a

GRANT

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

 

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.