Elżbieta Wojarska - Sikora

lekarz specjalista otolaryngologii

Diagnostyka i leczenie chorób uszu, nosa, gardła i krtani.
Audiotympanometria, rhinomanometria.
Badania wstępne, okresowe i kontrolne w zakresie medycyny pracy.
Badania kandydatów na kierowców.

tel 32-415-46-34 rejestracja wew. 111, piel. 121

Poniedziałek
Wtorek
Czwartek
Piątek9:00 – 12:00

Jacek Wałek

specjalista laryngolog

Diagnostyka i leczenie chorób uszu, nosa, gardła i krtani.
Audiotympanometria, rhinomanometria.
Badania wstępne, okresowe i kontrolne w zakresie medycyny pracy.
Badania kandydatów na kierowców.

tel 32-415-46-34 rejestracja wew. 111, piel. 121

Poniedziałek
Wtorek
Środa 12:00 – 14:00
Czwartek
Piątek

Audiometria

Badanie słuchu w kabinie ciszy służy ocenie stopnia uszkodzenia słuchu poprzez oznaczenie progu słuchowego. Bardzo często wykonywane dla oceny słuchu w medycynie pracy.

Tympanometria

Tympanometria jest obiektywną metodą określającą impedancję akustyczną ucha, lub inaczej – sztywność błony bębenkowej. Rejestrowane są wychylenia błony bębenkowej przy zmieniającym się ciśnieniu statycznym w przewodzie słuchowym, przy czym informacje uzyskuje się wykorzystując odbitą falę dźwiękową.
Badanie to umożliwia ocenę stanu ucha środkowego: sztywność układu kosteczek (przy występowaniu otosklerozy lub tympanosklerozy), istnienie bezpowietrzności lub płynu w jamie bębenkowej (w przewlekłej niedrożności trąbki słuchowej lub w stanach pozapalnych ucha środkowego). Tympanometria umożliwia także ocenę ucha wewnętrznego, wykorzystując odruch z mięśnia strzemiączkowego na podawany bodziec akustyczny i zjawisko wyrównania głośności w tzw. niedosłuchu ślimakowym.

Rhinomanometria

Bdanie drożności i oporów w przewodach nosowych, pozwala na diagnostykę zaburzeń tej części układu oddechowego,(skrzywienie przegrody, alergiczny obrzękowy nierzyt dróg nosowych). Pozwala to na wdrożenie efektywnej terapii farmakologicznej lub kwalifikację do leczenia chirurgicznego.