lekarz specjalista kardiolog - Łukasz Krężel

.

Porady prywatne poza kontraktem NFZ

Rejestracja pod numerem 781 691 234

Poniedziałek
Wtorek12:00 – 14:00
Środa
Czwartek
Piątek

 

                                                                                   Pełna diagnostyka kardiologiczna

Próba wysiłkowa ekg

Jest to badanie serca służące do diagnostyki choroby wieńcowej – miażdżycy naczyń serca. Polega na badaniu ekg w trakcie stopniowego, kontrolowanego zwiększania wysiłku fizycznego – obciążenia mięśnia serca i ocenie stopnia niedokrwienia mięśnia serca. Pozwala rozpoznać lub wykluczyć chorobę wieńcową jako przyczynę dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, a także ocenić pośrednio stopień zaawansowania miażdżycy naczyń wieńcowych i w konsekwencji ustalić potrzebę diagnostyki inwazyjnej – koronarografii.

 

Elektrokardiografia – Ekg

Badanie elektrycznej pracy serca służy do oceny zaburzeń rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, zaburzeń o typie niedokrwienia i zawału mięśnia sercowego. Jest podstawowym badaniem w tym zakresie.

 

Holter Ekg

24-godzinne badanie Ekg – badanie wykonuje się w celu wykrycia zaburzeń rytmu serca, zarówno przebiegających z przyspieszeniem jak i nadmiernym zwolnieniem akcji serca, a także w celu wykrycia lub potwierdzenia istnienia zmian niedokrwiennych mięśnia sercowego (nieme niedokrwienie, niedokrwienie powysiłkowe). Jest trudnym do przecenienia źródłem informacji w diagnostyce omdleń. Służy do monitorowania efektów leczenia zaburzeń rytmu serca oraz oceny ryzyka wystąpienia powikłań w postaci groźnych dla życia zaburzeń rytmu u chorych z niewydolnością mięśnia sercowego.

 

Holter ciśnienia

24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego – badanie służy do oceny dobowego ciśnienia tętniczego, średniego ciśnienia w ciągu dnia i nocy, a także do monitorowania skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego. Ważnym wskazaniem jest także wykluczenia nadciśnienia, szczególnie u ludzi młodych, a w związku z tym braku potrzeby zażywania leków przeciw nadciśnieniowych.

 

UKG – ultrsonokardiografia kolor doppler ( Echo serca)

Badanie ultrasonograficzne jam serca z kolorowym dopplerem – badanie służy do obrazowania struktury mięśnia sercowego, oceny wielkości poszczególnych jam serca, budowy zastawek międzyprzedsionkowych i międzykomorowych, a co najważniejsze potrafi zobrazować funkcje mięśnia sercowego – jego kurczliwość, frakcję wyrzutową (siłę), funkcję zastawek z oceną wielkości fali zwrotnej, wykorzystując kolorowego dopplera. Dzięki temu pozwala na wykrycie i ocenę zaburzeń kurczliwości i relaksacji w przebiegu niedokrwienia lub zapalenia mięśnia sercowego, a także ocenić stopień zaawansowania wad serca. Jest pomocne w monitorowaniu chorych z niewydolnością mięśnia sercowego.