Grażyna Winiarska-Przybyła

lekarz specjalista okulista

Diagnostyka i leczenie chorób oczu.
Badania pola widzenia, autorefraktometria, tonometria, pachymetria.
Badania wstępne, okresowe i kontrolne w zakresie medycyny pracy.
Badania kandydatów na kierowców.

tel 32-415-46-34 wew.123, rejestracja wew. 111

Poniedziałek
Wtorek
Środa08:00 – 12:00
Czwartek08:00 – 12:00
Piątek

Zofia Skaźnik - Dyszy

lekarz specjalista okulista

Laseroterapia przedniej i tylnej części oka

tel 32-415-46-34 wew.123, rejestracja wew. 111

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek  –

Jakubowska Agnieszka

lekarz specjalista okulista

Diagnostyka i leczenie chorób oczu.
Badania pola widzenia, autorefraktometria, tonometria, pachymetria.
Badania wstępne, okresowe i kontrolne w zakresie medycyny pracy.
Badania kandydatów na kierowców.

tel 32-415-46-34 wew.123, rejestracja wew. 111

Obecnie urlop do 31.08

Poniedziałek
Wtorek11:30 – 13:00
Środa –
Czwartek
Piątek

Laser okulistyczny Visulas YAG III Combi firmy Carl Zeiss Meditec

Wielofunkcyjne, urządzenie do wysokospecjalistycznego leczenia przedniej i tylnej części oka za pomocą wiązki promienia laserowego. Używany w leczeniu wielu schorzeń, między innymi w bezoperacyjnym leczeniu zaćmy wtórnej, odklejeniu siatkówki oka, w leczeniu zmian wtórnych w cukrzycy, usuwaniu mętów ciała szklistego i wielu innych.

Tonometria aplanacyjna

Bezkontaktowe badanie ciśnienia w gałce ocznej. Ciśnienie wewnątrz gałkowe zapewnia prawidłowe napięcie powłok gałki ocznej i uwodnienie ośrodków optycznych w stopniu, który zapewnia im przejrzystość i regularność krzywizn powierzchni łamiących (rogówka, soczewka). Prawidłowe ciśnienie wewnątrz gałkowe (tonus = napięcie) zależy od równowagi pomiędzy produkcją cieczy wodnistej a jej odpływem z gałki ocznej do krwiobiegu.
Wskazania do wykonania tego typu badania to:
badanie profilaktyczne w celu wykrycia predyspozycji do powstania jaskry,
badanie kontrolne u osób po 40 roku życia, zwłaszcza z nadwzrocznością predysponującą do jaskry,
ból głowy, ból okolicy oczodołu lub oka,
rozpoznanie wielu chorób okulistycznych w przebiegu których dochodzi do rozwoju jaskry wtórnej.

Pachymetria

Komputerowe badanie grubości rogówki. Służy do oceny stanów chorobowych rogówki, jest także wykorzystywane przy obliczaniu ciśnienia śródgałkowego u chorych ze ścieńczeniem rogówki.

Badanie pola widzenia

Badanie polega na wykreślaniu na schematach pola widzenia, czyli obszaru widzianego nieruchomym okiem. Pozwala to precyzyjnie określić i zanalizować próg czułości siatkówki w różnych jej punktach w stosunku do poziomu prawidłowego. Badanie to wykazuje na schemacie – dla każdego oka oddzielnie – ewentualne ubytki (miejsce i ich wielkość) w polu widzenia. Najczęściej są to miejsca na siatkówce,w których nie odbierane są bodźce świetlne na skutek zmian chorobowych samej siatkówki lub przerwania łączności dróg odprowadzających bodźce do ośrodków wzrokowych w mózgowiu.

Autorefraktometria

Komputerowe badanie wzroku służy do oceny refrakcji oka. Jest to rutynowe badanie oceniające właściwą wadę wzroku. Stanowi podstawę doboru pacjentom szkieł korekcyjnych i soczewek nagałkowych. Stosowana jest w ocenie postępu krótkowzroczności, w nadwzroczności i niezborności (astygmatyźmie). Ze względu na ultraszybkie wykonanie badania może być wykorzystywane do oceny wzroku u dzieci.

Badanie widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia

Badania te wykonujemy kandydatom na kierowców, szczególnie w zakresie medycyny pracy. Zaletą jest bardzo krótki czas badania.