Szczepienia wykonuje się w poradni chorób dziecięcych, po kwalifikacji przez lek. Barbarę Winnicką i lek. Angelikę Krężel

I Kampania społeczna „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu w styczniu 2015r. rozpoczęła realizację kampanii społecznej pt. „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”. Kampania ta w województwie śląskim realizowana jest w ramach Projektu Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ph. „Zdrowe dziecko-zdrowy dorosły-zdrowa rodzina”. Akcja „Zaszczep w sobie chęć szczepienia” skierowana została do ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem: rodziców dzieci w wieku 0-3 oraz dzieci przedszkolnych, studentów uczelni wyższych,  osób starszych, osób podróżujących. Kampania ta ma na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat znaczenia szczepień w profilaktyce chorób zakaźnych, wzrost świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze szczepień ochronnych oraz zwiększenie liczby poddających się szczepieniom profilaktycznych (obowiązkowym i zalecanym). Szczepienia ochronne są najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zapobiegania wielu chorobom zakaźnym. Szczepiąc się można wyeliminować wiele chorób zakaźnych, zmniejszając tym samym liczbę powikłań oraz zgonów z ich powodu. W związku z tendencją do zmniejszenia się liczby osób poddających się szczepieniem ochronnym należy podjąć działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zwiększenie zaufania do korzyści wynikających z profilaktyki chorób zakaźnych, głównie poprzez poddawanie się szczepieniom zgodnie z Programem Szczepień Ochronnym. Więcej informacji na stronie – http://szczepienia.gis.gov.pl

Tabela. Obowiązujący program szczepień ochronnych na 2017 r. dla dzieci i młodzieży według wieku (na podstawie Załącznika do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 stycznia 2017 r.)
WiekGruźlica
(TBC)
WZW
typu B
(WZW-B)
Błonica, tężec,
krztusiec
(DTP)
Pałeczka
hemofilna
typu b
(Hib)
Pneumokoki
(PCV)
Polio
(IPV)
Odra, świnka,
różyczka
(MMR)
Ospa
wietrzna
(Var)
1. rż.1. doba życiaWZW-B
pierwsze 3 doby życiaTBCa
2. mż.WZW-BDTPHibPCV
3.–4. mż.DTPHibPCVIPV
5.–6. mż.DTPHib(PCV)bIPV
7. mż.WZW-B
a po urodzeniu lub w innym dogodnym terminie przed wypisaniem noworodka do domu
b dotyczy dzieci z grup ryzyka

Szczepienia zalecane w 1. roku życia

W 1. roku życia dziecka można rozpocząć następujące szczepienia:

Szczegółowe informacje na temat przebiegu szczepień oraz liczby dawek znajdują się w poszczególnych artykułach (p. niżej).

Tabela. Obowiązujący program szczepień ochronnych na 2017 r. dla dzieci i młodzieży według wieku (na podstawie Załącznika do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 stycznia 2017 r.)
WiekGruźlica
(TBC)
WZW
typu B
(WZW-B)
Błonica, tężec,
krztusiec
(DTP)
Pałeczka
hemofilna
typu b
(Hib)
Pneumokoki
(PCV)
Polio
(IPV)
Odra, świnka,
różyczka
(MMR)
Ospa
wietrzna
(Var)
2. rż.13.–14. mż.PCVMMRVara
16.–18. mż.DTPHibIPVVara
a dotyczy dzieci do ukończenia 3. rż. uczęszczających do żłobka lub innej instytucji opiekuńczej (np. kluby i klubiki małego dziecka itp.); nie dotyczy przedszkoli

Szczepienia zalecane w 2. roku życia

W 2. roku życia dziecka można rozpocząć następujące szczepienia:

Szczegółowe informacje na temat przebiegu szczepień oraz liczby dawek znajdują się w poszczególnych artykułach (p. niżej).

Tabela. Obowiązujący program szczepień ochronnych na 2017 r. dla dzieci i młodzieży według wieku (na podstawie Załącznika do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 stycznia 2017 r.)
WiekGruźlica
(TBC)
WZW
typu B
(WZW-B)
Błonica, tężec,
krztusiec
(DTP)
Pałeczka
hemofilna
typu b
(Hib)
Pneumokoki
(PCV)
Polio
(IPV)
Odra, świnka,
różyczka
(MMR)
Ospa
wietrzna
(Var)
6. rż.DTPaIPV
10. rż.MMR
14. rż.dTpa
19. rż.Td

Szczepienia zalecane w okresie szkolnym

W okresie szkolnym można rozpocząć następujące szczepienia:

Przestrzegaj zalecanych w programie szczepień terminów wizyt u lekarza. Jeśli Twoje dziecko opuściło jakąś dawkę szczepienia, nie musisz zaczynać całego cyklu od początku. Skontaktuj się jak najszybciej z lekarzem, a on doradzi, jak nadrobić zaległości, aby jak najszybciej uzyskać optymalną ochronę.

Szczepienie przeciw grypie

Coroczne szczepienie przeciw wirusowi grypy
Grypa jest ostrą, wirusową chorobą zakaźną. Występuje zwykle epidemicznie najczęściej w naszym klimacie w sezonie jesienno-­zimowym i wczesną wiosną. Szczepienie jest najlepszą ochroną przed tą niebezpieczną chorobą. Szczepionkę podaje się najczęściej pomiędzy końcem sierpnia a początkiem listopada. Szczepieniu powinien podlegać każdy, kto chce uniknąć zachorowania na grypę (oczywiście za zgodą lekarza), a także pracownicy w pewnych zawodach, których praca wymaga kontaktów z ludźmi – można zaliczyć tutaj pracowników służby zdrowia, pracowników handlu itp.
Są grupy ludzi, które ze wskazań medycznych powinny być zaszczepione, należą do nich:
osoby powyżej 65 roku życia,
osoby cierpiące na choroby przewlekłe (ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, niewydolności nerek, chorób wątroby, niewydolności układu krążenia, obniżonej odporności i chorobami układu oddechowego),
osoby przebywające w bliskim kontakcie z osobami podlegającymi szczepieniom ze wskazań medycznych,
osoby przebywające w skupiskach (domy dziecka, internaty, domy pomocy społecznej),
kobiety w 2 lub 3 trymestrze ciąży.
Przed szczepieniem wymagana jest konsultacja lekarska lekarza poz i uzyskanie skierowania na szczepienie. Szczepić mogą się tylko pacjenci aktualnie bez ostrej infekcji przebiegającej z gorączką.