LASEROTERAPIA PRZEDNNIEJ I TYLNEJ CZĘŚĆI OKA

ZABIEGI OKULISTYCZNE

Laser okulistyczny Visulas YAG III Combi firmy Carl Zeiss Meditec
Wielofunkcyjne, urządzenie do wysokospecjalistycznego leczenia przedniej i tylnej części oka za pomocą wiązki promienia laserowego. Używany w leczeniu wielu schorzeń, między innymi w bezoperacyjnym leczeniu zaćmy wtórnej, odklejeniu siatkówki oka, w leczeniu zmian wtórnych w cukrzycy, usuwaniu mętów ciała szklistego i wielu innych.
Tonometria aplanacyjna
Bezkontaktowe badanie ciśnienia w gałce ocznej. Ciśnienie wewnątrzgałkowe zapewnia prawidłowe napięcie powłok gałki ocznej i uwodnienie ośrodków optycznych w stopniu, który zapewnia im przejrzystość i regularność krzywizn powierzchni łamiących (rogówka, soczewka). Prawidłowe ciśnienie wewnątrzgałkowe (tonus = napięcie) zależy od równowagi pomiędzy produkcją cieczy wodnistej a jej odpływem z gałki ocznej do krwioobiegu.
Wskazania do wykonania tego typu badania to:
badanie profilaktyczne w celu wykrycia predyspozycji do powstania jaskry,
badanie kontrolne u osób po 40 roku życia, zwłaszcza z nadwzrocznością predysponującą do jaskry,
ból głowy, ból okolicy oczodołu lub oka,
rozpoznanie wielu chorób okulistycznych w przebiegu których dochodzi do rozwoju jaskry wtórnej.

Pachymetria
Komputerowe badanie grubości rogówki. Służy do oceny stanów chorobowych rogówki, jest także wykorzystywane przy obliczaniu ciśnienia śródgałkowego u chorych ze ścieńczeniem rogówki.

Badanie pola widzenia
Badanie polega na wykreślaniu na schematach pola widzenia, czyli obszaru widzianego nieruchomym okiem. Pozwala to precyzyjnie określić i zanalizować próg czułości siatkówki w różnych jej punktach w stosunku do poziomu prawidłowego. Badanie to wykazuje na schemacie – dla każdego oka oddzielnie – ewentualne ubytki (miejsce i ich wielkość) w polu widzenia. Najczęściej są to miejsca na siatkówce, w których nie odbierane są bodźce świetlne na skutek zmian chorobowych samej siatkówki lub przerwania łączności dróg odprowadzających bodźce do ośrodków wzrokowych w mózgowiu.
Autorefraktometria
Komputerowe badanie wzroku służy do oceny refrakcji oka. Jest to rutynowe badanie oceniające właściwą wadę wzroku. Stanowi podstawę doboru pacjentom szkieł korekcyjnych i soczewek nagałkowych. Stosowana jest w ocenie postępu krótkowzroczności, w nadwzroczności i niezborności (astygmatyźmie). Ze względu na ultraszybkie wykonanie badania może być wykorzystywane do oceny wzroku u dzieci.
Badanie widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia
Badania te wykonujemy kandydatom na kierowców, szczególnie w zakresie medycyny pracy. Zaletą jest bardzo krótki czas badania.

Leave a reply